Ľudia

Ivana Dvořáková

senior manažérka | daňové poradenstvo

Ivana Dvořáková

Ivana Dvořáková je senior manažérkou na daňovom oddelení spoločnosti Deloitte na Slovensku. Je licencovanou daňovou poradkyňou. Špecializuje sa na poradenské služby v oblasti nepriamych daní. Má rozsiahle skúsenosti s poskytovaním poradenských služieb v oblasti DPH slovenským a zahraničným spoločnostiam z rôznych sektorov, so službami súvisiacimi s prípravou daňových priznaní k DPH, hĺbkovými DPH previerkami a zastupovaním pri DPH kontrolách.

Ivana Dvořáková