Ľudia

Jakub Hollý

riaditeľ | audit a uisťovacie služby

Jakub Hollý

Jakub Hollý pracuje ako riaditeľ oddelenia auditu a poradenských služieb spoločnosti Deloitte na Slovensku. Je členom Inštitútu účtovných znalcov Veľkej Británie (ACCA). Má skúsenosti v rámci auditu a poradenských projektov pre spoločnosti pôsobiace v rôznych sektoroch, najmä automobilovom, oceliarenskom a telekomunikačných služieb. Počas svojej praxe získal znalosti o slovenských a medzinárodných účtovných štandardoch, zákonoch a iných regulačných normách.

Jakub Hollý