Ľudia

Ján Bobocký

Riaditeľ | Audit a uisťovacie služby

Ján Bobocký

Ján Bobocký sa špecializuje na poradenstvo v oblasti komplexných účtovných otázok vrátane fúzií a akvizícií, uplatňovania nových štandardov IFRS a prechodu na IFRS. Okrem poradenstva v oblasti IFRS a riadenia auditov vykonával inšpekcie a zmluvné audity dodávateľov a distribútorov. Špecializuje sa na energetiku a farmaceutický priemysel.

Ján Bobocký