Ľudia

Ján Bobocký

partner | audit a uisťovacie služby

Ján Bobocký

Ján Bobocký pracuje v spoločnosti Deloitte od roku 2000. Má rozsiahle skúsenosti s projektmi v oblasti auditu zameranými na reštrukturalizáciu podnikov, finančné nástroje, zlepšenie kontrolných postupov, poradenstvo pri zavádzaní Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS), konsolidáciu a reguláciu v oblasti energetiky a nerastných zdrojov.

Ján Bobocký