Ľudia

Jarmila Dmitrievová

senior konzultantka

Jarmila Dmitrievová

Jarmila je senior konzultantka v tíme pre poradenstvo v oblasti riadenia rizík v bratislavskej kancelárii Deloitte. Zameriava sa na previerky bezpečnosti informačných systémov, interný audit a interné kontrolné postupy.

Zodpovedá najmä za previerky bezpečnosti informačných systémov klientov pôsobiacich v rôznych odvetviach, vrátane klasifikácie dát a informácií, personálnej bezpečnosti a zabezpečenia kontinuity činnosti. 

Jarmila Dmitrievová