Ľudia

Jozef Stieranka

riaditeľ | daňové poradenstvo

Jozef Stieranka

Jozef Stieranka je riaditeľ na oddelení daní spoločnosti Deloitte, pre ktorú pracuje od roku 2011. Jozef sa špecializuje predovšetkým na priame dane a konkrétne na oblasť dane z príjmov fyzických osôb, medzinárodné zdaňovanie a sociálne zabezpečenie z pohľadu národnej a medzinárodnej legislatívy. Jozef sa ďalej aktívne venuje téme vysielania zamestnancov a s tým súvisiacich povinností vysielajúcich a prijímajúcich zamestnávateľov.

Jozef Stieranka