Ľudia

Katarína Mikovínyová

senior manažérka | daňové poradenstvo

Katarína Mikovínyová

Katarína Mikovínyová je senior manažérkou na oddelení daňového poradenstva spoločnosti Deloitte. Má poznatky týkajúce sa slovenskej daňovej legislatívy upravujúcej DPH, správu daní, predpisov Intrastatu, európskej judikatúry týkajúcej sa nepriamych daní a európskej legislatívy v oblasti DPH. Má dlhoročné skúsenosti s odborným poradenstvom v oblasti DPH pre slovenské a zahraničné spoločnosti z rôznych sektorov, v oblasti DPH priznaní a Intrastat hlásení, due diligence projektov a s publikačnou a prednášateľskou činnosťou. V súčasnosti sa špecializuje aj na poskytovanie poradenstva v oblasti DPH pre farmaceutický priemysel.

Katarína Mikovínyová