Ľudia

Leo Košúth

manažér | daňové poradenstvo

Leo Košúth

Leo Košúth je manažér na oddelení daňového poradenstva Deloitte na Slovensku. Špecializuje sa na poskytovanie poradenských služieb v oblasti priamych a nepriamych daní z príjmov právnických osôb vrátane daňových hĺbkových previerok (due diligence), daňového plánovania a služieb zabezpečenia súladu s daňovými predpismi. Má rozsiahle skúsenosti v oblasti medzinárodného zdaňovania, podnikovej reorganizácie a fúzií a akvizícií.

Leo Košúth