Ľudia

Martin Hricko

manažér | daňové poradenstvo

Martin Hricko

Martin Hricko je manažér na oddelení daňového poradenstva Deloitte na Slovensku, kde sa špecializuje na nepriame dane. V súčasnosti sa venuje najmä daňovým technologickým nástrojom, ktoré slúžia na spracovanie a analýzu údajov, ako aj na prípravu daňových priznaní. Venuje sa tiež poradenstvu v oblasti DPH, spotrebných daní a elektronických registračných pokladníc. Je certifikovaný daňový poradca a člen Slovenskej komory daňových poradcov. Je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave a pred príchodom do Deloitte pôsobil v medzinárodnej technologickej spoločnosti.

Jeho klienti sú najmä známe medzinárodné spoločnosti z rôznych priemyselných odvetví. 

Martin Hricko