Ľudia

Matúš Falis

senior manažér | daňové poradenstvo

Matúš Falis

Matúš Falis je senior manažér na oddelení daňového poradenstva spoločnosti Deloitte Slovensko, kde sa špecializuje najmä na poskytovanie poradenstva v oblasti dane z príjmov právnických osôb vrátane hĺbkových previerok (due dilligence), daňového plánovania a prípravy daňových priznaní. Má rozsiahle pracovné skúsenosti v oblasti medzinárodného zdaňovania, podnikových kombinácií, fúzií a akvizícií. 

Počas svojho pôsobenia v spoločnosti Deloitte nadobudol skúsenosti s poskytovaním služieb daňového poradenstva hlavne spoločnostiam pôsobiacim vo finančnom sektore, v energetickom a farmaceutickom priemysle.

Matúš Falis