Ľudia

Michal Čábela

riaditeľ | riadenie rizík

Michal Čábela

Michal je riaditeľom oddelenia riadenia rizík, kde je zodpovedný za vedenie a rozvoj tímu pre kybernetické riziká a poradenské služby. Má rozsiahle skúsenosti s budovaním a riadením praxe v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktoré získal počas svojho desaťročného pôsobenia na vedúcich pozíciách v inej spoločnosti.

Zameriava sa predovšetkým na funkčné prepojenie požiadaviek na kybernetickú bezpečnosť s obchodnou stratégiou spoločnosti a zabezpečenie čo najkomplexnejšej ochrany prostredia v rámci daných podmienok, možností a reálnych hrozieb. Jeho osobným záujmom je zabezpečenie priemyselného OT prostredia a vzdelávanie zamestnancov a verejnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti. 

Michal Čábela