Ľudia

Michal Czigle

riaditeľ | daňové poradenstvo

Michal Czigle

Michal je riaditeľom na oddelení daňového poradenstva Deloitte Česká republika, kde je zodpovedný za správu a outsourcing mzdových procesov. V Deloitte pracuje od roku 2004 a špecializuje sa na outsourcing miezd a ľudských zdrojov. Je českým daňovým poradcom. Počas svojho pôsobenia v Deloitte vybudoval v Českej republike silnú mzdovú prax a podieľa sa na jej ďalšom rozvoji v rámci stredoeurópskeho regiónu.

Ako vedúci oddelenia správy miezd pre región strednej Európy má značné skúsenosti s predkladaním ponúk a realizáciou mzdových projektov v celom regióne strednej Európy. Je vedúcim tímu mzdovej technológie, ktorý sa podieľal na vývoji mzdového webového portálu PeoplePort. Má rozsiahle skúsenosti s prezentovaním a publikovaním odborných článkov.

Michal Czigle