Ľudia

Milan Garbiar

senior manažér | Consulting

Milan Garbiar

Milan Garbiar je senior manažér na oddelení Consulting v Deloitte na Slovensku a zameriava sa na sektor energetiky. Má viac ako 18 rokov skúseností v oblasti strojového učenia, počítačovej bezpečnosti a IT. V minulosti pracoval na niekoľkých projektoch v rôznych energetických spoločnostiach v Európe, konkrétne v oblasti automatizácie prognóz založených na meteorologických predpovediach pre distribúciu a obchod vrátane výpočtu nákladov na odchýlku spôsobenú presnejším prognózovaním. 

Milan Garbiar