Ľudia

Milan Šustek

senior manažér | daňové poradenstvo

Milan Šustek

Milan Šustek je senior manažérom na daňovom oddelení s viac ako 10 ročnou skúsenosťou v oblasti získavania podpory pre investičné projekty. Má rozsiahle skúsenosti v oblasti investičnej pomoci a fondov EU. Taktiež sa dlhodobo venuje nepriamej podpore podnikania a to najmä Odpočtu nákladov na výskum a vývoj a Patentboxu.

Milan Šustek