Ľudia

Milan Šustek

senior manažér | daňové poradenstvo

Milan Šustek

Milan Šustek je senior manažér na daňovom oddelení s viac ako 10-ročnou skúsenosťou v oblasti získavania podpory pre investičné projekty. Má rozsiahle skúsenosti v oblasti investičnej pomoci a fondov EÚ. Taktiež sa dlhodobo venuje nepriamej podpore podnikania, a to najmä Odpočtu nákladov na výskum a vývoj a Patentboxu.

Milan Šustek