Ľudia

Miloš Martončík

partner | audit a uisťovacie služby

Miloš Martončík

Miloš Martončík je partner na oddelení auditu a uisťovacích služieb Deloitte na Slovensku a zodpovedá za vedenie košickej kancelárie Deloitte. Má bohaté vedomosti a skúsenosti so slovenskými aj medzinárodnými účtovnými štandardmi. Špecializuje sa na klientov v oblasti centier zdieľaných služieb a audit v súlade so štandardmi PCAOB a súvisiace atestácie efektívnosti interných kontrol. Okrem toho má bohaté skúsenosti s auditom a poradenstvom pre spoločnosti v oblasti stavebníctva, priemyselnej výroby a PPP projektov.

Miloš Martončík