Ľudia

Monika Kim Krištofíková

senior manažérka | outsourcing podnikových procesov

Monika Kim Krištofíková

Monika Krištofíková je senior manažérkou na daňovom oddelení v časti BPS. Má veľmi široké skúsenosti v oblasti slovenského účtovníctva, účtovníckeho poradenstva a daňového poradenstva, ktoré poskytuje širokému portfóliu klientov.

Participovala na rôznych projektoch v rámci vypožičania zamestnancov. Monika je dobrá v spracovaní údajov a zavádzaní procesných zmien, má schopnosť identifikovať a porozumieť kľúčovým problémom a určovať priority. Je systematicky založená, flexibilná, presná a má dobré komunikačné zručnosti.

Monika Kim Krištofíková