Ľudia

Peter Jaroš

Riaditeľ | Audit a uisťovacie služby

Peter Jaroš

Peter Jaroš pracuje ako riaditeľ na oddelení auditu a poradenských služieb spoločnosti Deloitte na Slovensku. Je dlhoročným členom Asociácie autorizovaných účtovných znalcov Veľkej Británie (FCCA). Má rozsiahle skúsenosti v rámci auditu a ekonomického a účtovného poradenstva pre spoločnosti pôsobiace v automobilovom sektore, vo výrobnom, stavebnom sektore a v sektore služieb. Počas svojej praxe získal podrobné znalosti o slovenských a medzinárodných účtovných štandardoch, nemeckých účtovných štandardoch a iných regulačných normách. Peter viedol projekty súvisiace s implementáciou SAPu a špecifikáciou požiadaviek pre informačný systém rôznych spoločností.

Peter Jaroš