Ľudia

Peter Jaroš

partner | audit a uisťovacie služby

Peter Jaroš

Peter Jaroš je partner na oddelení auditu a uisťovacích služieb Deloitte na Slovensku a v Českej republike. Je zodpovedný za audity nemecky hovoriacich klientov na Slovensku a v Českej republike. Vedie skupinu špecialistov German Desk, ktorá poskytuje najmä audítorské, účtovné a daňové služby v nemeckom jazyku. Má rozsiahle skúsenosti v automobilovom, výrobnom a stavebnom sektore a v oblasti maloobchodu. Počas svojej praxe získal dôkladné znalosti o slovenských a medzinárodných účtovných štandardoch, nemeckých účtovných štandardoch a iných regulačných normách. 

Peter Jaroš