Ľudia

Peter Jaroš

Partner | Audit a uisťovacie služby

Peter Jaroš

Peter Jaroš je partnerom v Deloitte na Slovensku zodpovedným za audit nemeckých a rakúskych klientov na Slovensku a v Českej republike. Je dlhoročným členom Asociácie autorizovaných účtovných znalcov Veľkej Británie. Má rozsiahle skúsenosti v rámci auditu a ekonomického a účtovného poradenstva pre spoločnosti pôsobiace v automobilovom, výrobnom, stavebnom sektore a v sektore služieb. Počas svojej praxe získal podrobné znalosti o slovenských a medzinárodných účtovných štandardoch, nemeckých účtovných štandardoch a iných regulačných normách.

Peter Jaroš