Ľudia

Peter Longauer

Vedúci partner | Audit a uisťovacie služby

Peter Longauer

Peter Longauer pôsobí v spoločnosti Deloitte od roku 2000 a v súčasnosti je vedúcim partnerom oddelenia auditu a uisťovacích služieb spoločnosti Deloitte na Slovensku. V tejto roli zodpovedá za stratégiu ako aj celkové operatívne riadenie, dohľad a kontrolu kvality auditov, ktoré vykonáva jeho oddelenie. Je tiež partnerom zodpovedným za koordináciu nášho tímu bankových audítorov v strednej a východnej Európe a dohliada na kvalitu auditov významných bánk v regióne.

Peter Longauer