Ľudia

Peter Longauer

Partner | Audit

Peter Longauer

P. Longauer sa špecializuje na poskytovanie uisťovacích a poradenských služieb finančným inštitúciám. Do spoločnosti Deloitte Slovensko sa vrátil po 8-ročnej stáži v Deloitte Sydney, kde pôsobil ako štatutárny audítor medzinárodných bankových skupín. Okrem riadenia štatutárnych auditov má dlhoročné skúsenosti s výkonom previerok pre regulátorov bankových a nebankových subjektov pôsobiacich na finančných trhoch, hĺbkových previerok ako aj s poskytovaním účtovného poradenstva so špecifickým zameraním na finančné nástroje a projekty v oblasti infraštruktúry. P. Longauer je slovenským štatutárnym audítorom a dlhoročným členom Inštitútu účtovných znalcov Veľkej Británie.

Peter Longauer