Ľudia

Peter Longauer

partner | audit a uisťovacie služby

Peter Longauer

Peter Longauer pôsobí v Deloitte od roku 2000 a je partnerom oddelenia auditu a uisťovacích služieb Deloitte na Slovensku. Zodpovedá za stratégiu, celkové operatívne riadenie, dohľad a kontrolu kvality auditov. Špecializuje sa na poskytovanie uisťovacích a poradenských služieb finančným inštitúciám. Je tiež partnerom zodpovedným za koordináciu nášho tímu bankových audítorov v strednej a východnej Európe a dohliada na kvalitu auditov významných bánk v regióne.

Peter Longauer