Ľudia

Róbert Minachin

Senior Managing Associate | právne poradenstvo

Róbert Minachin

Róbert Minachin je senior manažér a advokát spoločnosti Deloitte Legal. V oblasti právneho a ekonomického poradenstva pôsobí od roku 2007. Róbert sa okrem štandardného právneho poradenstva v oblasti transakcií, obchodného práva a štruktúrovania investícii špecializuje na oblasť pracovného práva, ochrany osobných údajov, regulatórne aspekty s tým spojené, ako aj na oblasť governance a compliance v rámci spoločností.

Róbert Minachin