Ľudia

Róbert Minachin

Senior manažér | Právne služby

Róbert Minachin

Róbert Minachin pracuje ako manažér a advokát v Deloitte Legal, s.r.o. v Slovenskej republike. Špecializuje sa na oblasť korporátneho a obchodného práva, a na fúzie a akvizície spoločností a ich previerky „právne due diligence“.

Róbert Minachin má rozsiahle skúsenosti s poskytovaním asistencie zahraničným spoločnostiam pri štruktúrovaní ich investícií na Slovensku, ako aj pri reštrukturalizácii a post-akvizičnej reorganizácii z hľadiska právnych a súvisiacich obchodných dopadov. Okrem toho má rozsiahle skúsenosti aj v oblasti imigračného práva.

Róbert Minachin