Ľudia

Roland Laki

manažér | daňové poradenstvo

Roland Laki

Roland Laki je manažér na oddelení daňového poradenstva Deloitte na Slovensku, kde sa špecializuje na poskytovanie služieb v oblasti dane z príjmov právnických osôb a transferového oceňovania. Má bohaté skúsenosti s prípravou daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb, dokumentácií k transferovému oceňovaniu, skúsenosti s daňovými kontrolami zameranými na transferové oceňovanie, ako aj s poradenstvom v oblasti fúzií a akvizícií. Je licencovaným daňovým poradcom a členom Slovenskej komory daňových poradcov.

Má viac ako 6 rokov odborných skúseností s poskytovaním daňového poradenstva v oblasti priameho a nepriameho zdaňovania právnických osôb, najmä transferového oceňovania a asistencie pri daňových kontrolách.

Roland Laki