Ľudia

Tomáš Mihóčik

riaditeľ | riadenie rizík

Tomáš Mihóčik

Tomáš má dlhoročné skúsenosti v oblasti forenzného vyšetrovania, prevencie podvodov a compliance nielen na Slovensku, ale aj v ďalších krajinách Európy a USA. Tomáš pomáha spoločnostiam budovať a posilňovať ich anti-fraud programy. Je certifikovaným vyšetrovateľom podvodov (CFE) a členom Asociácie autorizovaných účtovníkov (FCCA).

Tomáš Mihóčik