Ľudia

Zuzana Letková

Partnerka | Audit a uisťovacie služby

Zuzana Letková

Zuzana Letková je odborníčkou na audit a riadenie s dlhoročnou praxou v medzinárodných audítorskych firmách. Ako partnerka na oddelení auditu spoločnosti Deloitte zodpovedá za strategické plánovanie, celkové operatívne riadenie, dohľad a kontrolu kvality auditov, ktoré vykonáva oddelenie auditu a účtovného poradenstva. Z. Letková patrí medzi senior lídrov oddelenia auditu v Slovenskej republike. Riadi tímy medzinárodných a štatutárnych auditov a iných konzultačných projektov.

Zuzana Letková