Ľudia

Zuzana Letková

partnerka | audit a uisťovacie služby

Zuzana Letková

Zuzana Letková je partnerka na oddelení auditu a uisťovacích služieb Deloitte na Slovensku a zároveň pôsobí ako partnerka zodpovedná za previerky kvality v rámci Deloitte Central Europe. Zodpovedá za strategické plánovanie, celkové riadenie, dohľad a kontrolu kvality auditov, ktoré vykonáva oddelenie auditu a uisťovacích služieb najmä pre klientov pôsobiacich v sektore finančných služieb, vrátane sektora nehnuteľností, a pre subjekty verejného záujmu. Je odborníčka na audit a riadenie s viac ako 25-ročnou praxou v medzinárodných audítorských firmách. 

Zuzana Letková