Ľudia

Zuzana Letková

Partnerka | Audit a uisťovacie služby

Zuzana Letková

Zuzana Letková je odborníčkou na audit a riadenie v medzinárodnej audítorskej firme s vyše 20-ročnou praxou. Zodpovedá za celkové operatívne riadenie, dohľad a kontrolu kvality auditov, najmä pre klientov pôsobiacich v sektore finančných služieb vrátane oblasti nehnuteľností.

Zuzana Letková