Ľudia

Zuzana Mrázová

senior manažérka | PR & Marketing

Zuzana Mrázová

Zuzana Mrázová vedie oddelenie marketingu Deloitte na Slovensku. Je zodpovedná za celkovú marketingovú stratégiu, PR a za externú komunikáciu a koordináciu marketingových aktivít na Slovensku. Okrem toho sa venuje implementácii a rozvoju regionálnych programov, najmä Deloitte Technology Fast 50 a Best Managed Companies. Má rozsiahle skúsenosti s plánovaním a organizáciou podujatí pre klientov, prípravou mediálnych kampaní a tiež s mediálnymi a partnerskými spoluprácami. V Deloitte získala v minulosti skúsenosti aj s poskytovaním uisťovacích a poradenských služieb klientom a s poskytovaním podpory kľúčovým regionálnym klientom. 

Zuzana Mrázová