Ľudia

Zuzana Mrázová

manažérka | PR & Marketing

Zuzana Mrázová

Zuzana Mrázová je manažérka marketingového oddelenia spoločnosti Deloitte. Je zodpovedná za marketingové aktivity spoločnosti a externú aj internú komunikáciu. V spoločnosti Deloitte pôsobí od roku 1998 a má rozsiahle skúsenosti s poskytovaním uisťovacích a poradenských služieb klientom, s poskytovaním podpory regionálnym kľúčovým klientom a s organizáciou podujatí pre klientov.

Zuzana Mrázová