Тенденции развития добывающей отрасли

Стаття

Тенденції розвитку гірничодобувної галузі

2016

Короткий огляд

Гірничодобувні компанії сьогодні змушені працювати в надскладних умовах. Це пов’язано насамперед зі складними ринковими умовами, волатильністю цін, геополітичною нестабільністю, зростанням витрат, зниженням якості, а також загальною відсутністю фінансування. У дослідженні компанії «Делойт» міститься аналіз проблем, що можуть постати перед підприємствами гірничодобувної промисловості у наступному році.
Незалежно від того, чи працюють компанії в умовах економічного спаду, чи в умовах відновлення ринку, перед ними стоїть завдання нарощувати виробництво з меншими витратами, впроваджувати зміни й адаптуватися до мінливих умов ринку, дотримуватися всіх законодавчих і нормативних вимог. Компанії мають стати більш професійними, збалансовуючи короткострокові очікування інвесторів і довгострокові бізнес-завдання, щоб залишатися життєздатними в майбутньому.

Відкрити в PDF * Матеріали доступні англійською мовою

Проблеми, визначені у звіті

У звіті наголошується, що гірничодобувні компанії мають повернутися до базових принципів та визначити для себе, які з них вони відстоюють та які є для них важливими. А також визначити свої очікування на довгострокову перспективу.

Нижче наведено перелік 10 проблем, визначених у звіті:

  • Повернення до основних принципів – прагнення до вдосконалення операційної діяльності.
  • Інновації є новим ключем до виживання. Цей аспект охоплює більше, ніж контроль витрат.
  • Нова енергетична парадигма – скорочення витрат на реалізацію енергетичного проекту.
  • Скорочення майбутніх проектів – балансування на межі попиту/пропозиції.
  • Зникнення фінансування – наслідки мають вплив на весь ринок.
  • Виживання молодих компаній – освоєння ринку у мінливому економічному середовищі.
  • Пошук нового набору навичок – зміна галузевих реалій для нового покоління талантів.
  • На хвилях геополітичної невизначеності – від приблизного планування до розуміння невизначеності. 
  • Підвищення ставок щодо залучення зацікавленої сторони – компанії відчувають труднощі у намаганні збалансувати інтереси, які між собою конкурують.
  • Взаємодія з урядом – пошук нових шляхів комунікації та співпраці.
Відкрити в PDF * Матеріали доступні англійською мовою
Чи була корисною ця інформація?