Стаття

Про можливі сценарії розвитку української економіки 

Дмитро Ануфрієв, партнер департаменту корпоративних фінансів

17 вересня 2014

Сценарії економічного розвитку України насамперед залежатимуть від успішності політичного діалогу з Росією щодо наступних фундаментально важливих питань:

  1. Територіальна цілісність України і деескалація конфлікту на Донбасі;
  2. Торговельно-економічні зв’язки з Росією та країнами Митного союзу, насамперед можливість продавати їм нашу продукцію;
  3. Ціна та обсяги купівлі та транзиту російського газу.

Донецька та Луганська області забезпечували близько 16% ВВП України та близько 25% експорту. Внаслідок продовження конфлікту на Донбасі ці показники знижуватимуться. Крім того, розвиток таких галузей, як машинобудування, енергетика, металургія тощо, залежить від ресурсів, що видобуваються на Донбасі. Таким чином втрати для економіки України можуть виявитись ще більшими.

Низка таких галузей української економіки, як вагонобудування, трубна промисловість, молочна та інша харчова продукція, істотною мірою залежать від ринку Росії та країн митного союзу, багато інших галузей хоч і меншою мірою, але також орієнтовані на ці ринки. Частка Росії та країн МС в експорті України в 2013 році склала 30%. Для переорієнтації на інші ринки потрібні істотні інвестиції та маркетингові зусилля.

Домовленості про газ з Росією впливають не тільки на ціну газу, а і на собівартість продукції в низці секторів. Дуже важливою буде доступність газу взагалі. Як відомо, економіка України надміру енергоємна і традиційно була орієнтована на газ.

Таким чином, я б назвав наступні сценарії подальшого розвитку:

Песимістичний

a. подальша ескалація конфлікту на Донбасі, в результаті чого відбувається істотне збільшення бюджетного дефіциту, сильна інфляція (більше 15%), зростання протестних настроїв у суспільстві, падіння експортного виторгу в металургії, хімічній промисловості та машинобудуванні

b. розрив торгово-економічних зв'язків з Росією, блокування доступу нашої продукції на ринок Росії, а також на ринки країн МС; складності в переорієнтуванні нашої економіки на ринки інших країн через брак інвестицій, досвіду, якості продукції;

c. відсутність домовленостей з Росією щодо газу, блокування Росією можливостей реверсу газу з Європи

d. додатковий негативний вплив на економіку внаслідок вищенаведених пунктів: подальше падіння гривні через зростання дефіциту платіжного балансу і ажіотажного попиту на валюту з боку населення, суттєве збільшення поганих заборгованостей у банківській системі, у результаті чого її дестабілізація і «заморожування» кредитування, гальмування економічних реформ

Оптимістичний  

a. довгострокове перемир'я на Донбасі, відновлення його інфраструктури та підприємств, компроміс щодо статусу цього регіону та механізмів його взаємодії з іншими областями України, припинення спроб дестабілізувати інші «російськомовні» регіони

b. часткове повернення української продукції на ринок Росії, поступова переорієнтація на ринки країн ЄС та інших країн, часткова компенсація втрат експортної виручки через більш широкий доступ на ринки ЄС товарів, які вже мають попит на цих ринках

c. компроміс щодо ціни на газ з Росією, доступність газу з Росії, збереження (або несуттєве падіння) обсягів транзиту в комбінації з поступовим зменшенням енергоємності економіки та збільшенням обсягів внутрішнього видобутку газу.

d. додаткові позитивні фактори: зростання інвестицій з країн ЄС, США та ін. країн у підприємства, продукція яких має потенціал на зарубіжних ринках, продовження кредитування з боку МВФ, Світового банку, ЄБРР та інших міжнародних фінансових організацій, що приведе до стабілізації гривні, банківської системи та подальшого підвищення конкурентоздатності української економіки.

Чи була корисною ця інформація?