tax and legal alerts, Deloitte in Ukraine

Новини

Запуск реєстру кінцевих бенефіціарних власників компаній та інших юридичних осіб на Кіпрі

Інформаційне повідомлення

Департамент реєстратора компаній Кіпру (далі – «ДРК») повідомив про початок внесення даних про кінцевих бенефіціарних власників (далі – «КБВ») компаній та інших юридичних осіб до єдиного реєстру. Електронна система подання інформації доступна з 16 березня 2021 року у розділі e-filing services на сайті ДРК.

Протягом шести місяців, починаючи з 16 березня 2021 року, всі зареєстровані компанії та інші юридичні особи повинні подати до системи інформацію про своїх КБВ (якщо жодна особа не визнається КБВ компанії або є сумніви щодо того, хто має визнаватися КБВ, вказується інформація про керівника компанії із зазначенням його посади).

Окремий строк подання інформації встановлений для нових компаній, зареєстрованих з 16 березня 2021 року, – вони мають надати інформацію про КБВ протягом 30 днів з дати їх реєстрації.

До системи має бути подана така інформація про КБВ:

 • ПІБ, дата народження, громадянство та зареєстрована адреса проживання КБВ;
 • структура та форма володіння часткою кожним із КБВ (пряме чи опосередковане володіння; формальний чи фактичний контроль) із зазначенням розміру такої частки;
 • номер документа, що підтверджує особу КБВ (ідентифікаційна картка або паспорт) із зазначенням країни його видачі;
 • дата включення особи до реєстру у статусі КБВ; та
 • дата внесення змін до відомостей про КБВ чи дата, коли така особа перестала бути КБВ.

Якщо КБВ є траст, фонд (чи інше аналогічне утворення) або публічна компанія, то щодо них має бути подана така інформація:

 • назва такого КБВ;
 • реєстраційний номер (якщо є);
 • юрисдикція КБВ;
 • офіційна адреса (не застосовується до трастів);
 • структура та форма володіння часткою кожним із КБВ із зазначенням розміру частки;
 • дата включення такого утворення чи компанії до реєстру як КБВ; та
 • дата внесення змін до відомостей про КБВ або дата, коли таке утворення чи компанія перестала бути КБВ.

Інформація про бенефіціарів трастів зберігатиметься у закритому реєстрі, доступ до якого матимуть лише уповноважені особи. Також в окремих випадках КБВ мають право вимагати обмеження публічного доступу до інформації про них.

Відповідальність за правильне й своєчасне подання інформації про КБВ несе сама компанія та її уповноважені особи. У разі зміни даних про КБВ, нова інформація має бути подана до системи протягом 14 днів. Водночас протягом шестимісячного перехідного періоду не будуть застосовуватися штрафні санкції за несвоєчасне подання інформації.

Надалі з 1 по 31 грудня кожного календарного року компанії та інші юридичні особи будуть зобов’язані підтверджувати актуальність інформації про КБВ в електронній формі.

Більш детальну інформацію зможете знайти у Вказівках до реєстру КБВ (англійською мовою).

Чим ми можемо допомогти?

 • Ми з радістю проконсультуємо та ознайомимо вас із правилами та порядком подання інформації про КБВ; а також
 • Перевіримо та підтвердимо повноту й правильність інформації про КБВ, яку ви плануєте подавати до реєстру КБВ.

Чи була корисною ця інформація?