Новини

Посилення контролю валютних операцій

Інформаційне повідомлення

23 вересня 2014 року

Протягом серпня – вересня 2014 року Національний банк України (надалі «НБУ») видав ряд постанов, що суттєво змінюють правила здійснення валютних операцій в Україні. Найсуттєвіші зміни були внесені Постановою НБУ №591 від 22 вересня 2014 року.

До 2 грудня 2014 року включно:

 • Заборонено проведення наступних операцій в іноземній валюті:
  • здійснення розрахунків за імпортними операціями без ввезення товару на територію України. В тексті відповідної постанови НБУ прямо не вказано, чи поширюється ця заборона на розрахунки за послуги, надані нерезидентами. Тим не менш, деякі банки відмовляють у проведенні розрахунків за операціями з імпорту послуг, посилаючись на Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність», в якому визначення товарів включає в себе послуги. Найближчим часом очікується роз’яснення НБУ з цього приводу;
  • здійснення платежів за імпортними договорами, за якими продукція була ввезена на територію України та пройшла митне оформлення більше 180 днів тому;
  • виплата коштів іноземному інвестору в результаті операцій з продажу корпоративних прав компаній (крім акцій), а також у результаті операцій з продажу цінних паперів українських емітентів поза межами фондових бірж (крім державних облігацій України);
  • виплата іноземному інвестору дивідендів (крім випадків повернення дивідендів за цінними паперами, що перебувають у обігу на фондових біржах);
  • проведення валютних операцій на підставі індивідуальних ліцензій НБУ (крім розміщення юридичними особами валютних цінностей на рахунках за межами України, що здійснюється відповідно до індивідуальної ліцензії НБУ).

 • запроваджено ліміт продажу готівкової іноземної валюти одній особі в один операційний (робочий) день у межах однієї банківської установи у еквіваленті 3 000 гривень (до 23 вересня цей ліміт складав еквівалент 15 000 гривень). Наразі щодо вказаного ліміту існує лише один виняток: купівля готівкової іноземної валюти фізичною особою-резидентом для виконання власних зобов’язань в іноземній валюті за кредитним договором, укладеним з банком-кредитором. Банк зможе продати готівкову іноземну валюту такій фізичній особі виключно в розмірі обсягу її зобов’язань в іноземній валюті. Цей виняток застосовується лише в разі обов’язкового контролю банком цільового використання фізичною особою купленої готівкової валюти.

 • скасовано вимогу щодо конвертації у гривню переказів в іноземній валюті з-за кордону на користь фізичних осіб без відкриття рахунку. Очікується, що такі заходи сприятимуть збільшенню надходжень іноземної валюти в Україну за поточними неторговельними операціями.

До 21 листопада 2014 року:

 • продовжено обмеження строку розрахунків за операціями з експорту та імпорту до
  90 календарних днів;

 • запроваджено обов’язковий продаж 75% надходжень в іноземній валюті (до 23 вересня обсяг надходжень до обов’язкового продажу складав 100%);

 • посилено контроль за здійсненням валютних операцій, зокрема:
  • НБУ здійснює посилений контроль роботи банків, може призупиняти проведення ризикових операцій, вимагати надання пакету документів по операціям;
  • банкам заборонено знімати з контролю експортні операції клієнтів на підставі документів про припинення зобов'язань зарахуванням зустрічних однорідних вимог;
  • банки зобов’язані здійснювати продаж валютних надходжень без доручення клієнта виключно на наступний робочий день після дня зарахування таких надходжень на окремий аналітичний рахунок балансового рахунку 2603 «Розподільчі рахунки суб’єктів господарювання» та подавати до НБУ розгорнуту заявку щодо загального обсягу обов'язкового продажу іноземної валюти, запланованого на наступний робочий день.

Вищевказані обмеження вводяться в дію Постановою НБУ №515 від 20 серпня 2014 року з урахуванням змін, внесених Постановою НБУ №534 від 28 серпня 2014 року, Постановою НБУ №557 від 9 вересня 2014 року та Постановою НБУ №591 від 22 вересня 2014 року, а також Постановою НБУ №540 від 29 серпня 2014 року, враховуючи зміни, внесені Постановою НБУ №591 від 22 вересня 2014 року.

Чи була корисною ця інформація?