deloitte offices

Нашите офиси

Намерете най-близкия до вас офис на Делойт с помощта на нашия глобален офис локатор.

София

Балкан Бизнес Център
ул. "Михаил Тенев" № 4
София, 1784
България


Телефон:  +359 2 80 23 300