Финансов сектор

Специалистите от групата на Делойт за обслужване на предприятия от финансовия сектор предоставят задълбочени, интегрирани решения в областите на банковия и застрахователен сектор, търговията с ценни книжа и инвестиционното управление.