Декларация за поверителност

Информация за събирането и обработването на лични данни

Последно обновяване: 10 януари 2018

Въведение

Делойт Централна Европа (“ДЦЕ“) е регионална организация от дружества, оглавявана от Делойт Сентръл Юръп Холдингс Лимитид (“ДСЮХЛ“), член на Делойт Туш Томацу Лимитид (“ДТТЛ”) в Централна Европа. Услугите се предоставят от дъщерни и свързани дружества на ДСЮХЛ, които са самостоятелни и независими юридически лица. В България Услугите се предоставят от следните дъщерни дружества на ДСЮХЛ и асоциирани дружества на ДСЮХЛ: „Делойт България“ ЕООД, „Делойт Одит“ ООД, „Делойт Такс“ ЕООД и Адвокатско дружество Делойт Лигъл (наричани заедно “Делойт в България”).

"Мрежата на Делойт" се отнася до Делойт Туш Томацу Лимитид, неговите дружества-членове или свързани с тях дружества. Всеки отделен глобален, национален, регионален или специфичен за отделната практика уебсайт в рамките на deloitte.com (обозначени в горния десен ъгъл на уебстраницата) се предоставя от индивидуалното дружество в рамките на Мрежата на Делойт.

Deloitte.com/bg е уебсайтът на Делойт в България (“Доставчик на Уебсайта”), които в Условията за ползване са посочени също с "ние", "нас" или "наш".

Тази информация за събирането и обработването на лични данни (“Декларация за поверителност”) обяснява как опазваме данните на посетителите, събрани чрез този Уебсайт (както е дефиниран по-долу). Тази Декларация за поверителност се прилага само за конкретния уебсайт, дефиниран като “България” в горния десен ъгъл и който е обозначен като "този Уебсайт".

Моля, имайте предвид, че отделните национални, регионални или специфични за отделните практики уеб сайтове, в рамките на Deloitte.com, се поддържат от други дружества от Мрежата на Делойт, или свързани с тях дружества, и Доставчикът на Уебсайта не носи отговорност за тях. Такива уебсайтове, както и други сайтове, свързани с този Уебсайт, не са обект на настоящата Декларация за поверителност. Съветваме посетителите да се запознаят с условията за ползване на всеки от тези уебсайтове.

Връзка с нас:

В случай че имате въпроси, свързани с Декларация за поверителност, събирането и обработването на Вашите лични данни по време на използването на този Уебсайт, можете да се обърнете към CEBGPrivacy@deloitte.com


Събиране и обработване на лични данни

Като посетител не е необходимо да предоставяте лични данни, за да използвате този Уебсайт. Въпреки това, Уебсайтът може да събира предоставени конкретно и доброволно от посетителите лични данни. В този случай (Уебсайтът съдържа системи или приложения, които се използват за обработване на лични данни за различни цели, например за целите на подбор на персонала), Вашето съгласие за обработване на личните ви данни ще бъде поискано и получено от съответния администратор на лични данни в съответствие с приложимото законодателство за защита на личните данни, съответната информация за събиране и обработване на личните данни ще бъде предоставена преди каквито и лични данни да бъдат събрани и обработени.

Специфични категории лични данни (чувствителни данни) не се събират и обработват чрез този Уебсайт.

Информация за логове, “бисквитки” и интернет маяци

Тази страница събира стандартна информация за интернет логовете, включително Вашия IP адрес, вид браузър и език, време на достъп и референтни уебсайт адреси. За да сме сигурни, че Уебсайтът е добре поддържан и за да гарантираме по-добра навигация, ние или нашите доставчици на услугата, можем да използваме “бисквитки” (cookies) (малки текстови файлове, съхранявани в браузъра на потребителя) или интернет маяци (web beacons) (електронни изображения, които позволяват на Уебсайта да брои посетителите на определена страница, и да достъпва определени „бисквитки“) за събиране на обобщени данни. Ние не събираме и съхраняваме индивидуални (необобщаващи) “бисквитки”. Ние имаме достъп само до обобщена информация за “бисквитки” за функционални цели. Допълнителна информация за начина, по който използваме „бисквитки“ и други проследяващи технологии, както и за това как можете да контролирате същите, може да бъде намерена в нашето Оповестяване за "бисквитки".

Социални медии

Този Уебсайт може да включва социални медийни приложения или да предлага услуги, които Ви позволяват да споделяте съдържание с други потребители (наричани общо „Социални медийни приложения“). Всички лични данни или друга информация, която споделяте в Социалните медийни приложения, може да бъде прочетена, събирана и използвана от другите потребители на Социалните медийни приложения върху които ние имаме само частичен или нямаме никакъв контрол. Поради това ние не носим отговорност за употребата, злоупотребата или незаконното присвояване от други потребители на каквито и да било лични данни или друга информация, която Вие споделяте в Социалните медийни приложения.

Сигурност на информацията

Ние прилагаме разумни търговски стандарти за технологична и оперативна сигурност за да защитим цялата информация, предоставена от посетители на този Уебсайт срещу нерегламентиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване. През април 2017 година ДЦЕ получи сертификат ISO/IEC 27001 за Система за управление на сигурността на информацията. Сертификатът ISO/IEC 27001 удостоверява, че политиките и процедурите на ДЦЕ съответстват на най-добрите практики и че се прилагат правилно от нашите служители.

Промени в Информацията за обработване на личните данни

Ние си запазваме правото да променяме или коригираме настоящата Декларация за поверителност по всяко време по наше усмотрение. При актуализации на Декларацията ние ще отразим датата на промяна в началото на тази страница, като тези промени ще бъдат в сила по отношение на Вас и вашите данни от датата на тази последната промяна. Съветваме Ви периодично да преглеждате тази Декларация за поверителност, за да бъдете информирани за това как се защитават Вашите данни.

Защита на личната неприкосновеност на деца

Ние разбираме важността от защита на личната неприкосновеност на децата в интерактивния онлайн свят. Този Уебсайт не е предназначен за или умишлено насочен към деца на и под 14-годишна възраст. Ние нямаме политика да събираме умишлено или да пазим информация за лица под 14-годишна възраст.