Науки за живота и здравеопазването

Групата на Делойт в тази индустрия се стреми да подпомогне клиентите си в разрешаването на предизвикателствата в този сектор. Глобалната мрежа от дружества-членове на фирмата съдейства на своите клиенти в разработването на иновативни решения в подкрепа на техните бизнес цели.