Корпоративни финанси

Дружествата –членове на Делойт предлагат широк диапазон от специализирани консултантски услуги в областите - корпоративни сливания, преструктуриране, корпоративно финансиране, стопанско разследване, изграждане на бизнес модели, публично-частно партньорство, инфраструктурно консултиране&оценки.