Piggy Bank

Услуги

Аналитични изследвания на Делойт за бизнеса

Финанси

Управлението на финансова организация е трудна задача, допълнително усложнена от увеличаващите се рискове, изисквания и правила. За да управлявате тях, както и капитала си ефективно и за да бъдете добър бизнес партньор в подобна среда, се налага да развиете нови и прецизни методи за финансово прогнозиране и нови техники за финансов мениджмънт.

Аналитични изследвания на Делойт за бизнеса е водеща нова дисциплина, чиито методи подобряват ключови бизнес дейности като управлението на предприятие, данъчен анализ и изграждането на връзки с инвеститори, и помага на бизнеса да увеличава приходите и маржовете си. Аналитичните изследвания за бизнеса също така предлагат методи за събирането и анализирането на разнородна информация, като по този начин се развиват и подобряват други функции на бизнеса като продажби, маркетинг, поръчки и дори ИТ. 

Три-минутен пътеводител в Аналитичните изследвания на Делойт за бизнеса

Освен това, аналитичните изследвания на Делойт за бизнеса може да Ви помогнат да откриете нови възможности за дългосрочно развитие на бизнеса Ви чрез методите си за прогнозиране базирано на модели, специализирани методи за разкриване на измами и методи за оптимизиране на капиталовия портфейл. 

Някои организации използват фундаментални финансови изчисления, други използват сложни методи за моделиране. Фирми-членки на Делойт обединяват и двете умения, за да помогнат на клиентите си да управляват финансовия си ресурс, да запазят реномето си и да увеличат стойността на акционерния капитал.