Енергия, Ресурси и Промишленост

Специалистите от глобалната група на Делойт в сектора Енергия и ресурси предлагат цялостни, иновативни и практически решения за отрасъла във всички сегменти на секторите Водни ресурси, Електроенергетика , Петролни продукти и газ и Добивна промишленост.