deloitte legal terms

Условия за ползване

Условия за ползване

Последно обновяване: 22 октомври 2014

Условия за ползване

Deloitte.com съдържа различни и отделни глобални, национални, регионални или специфични за отделните практики уеб сайтове. Тези индивидуални уебсайтове са обозначени под етикета "Местоположение", в горния десен ъгъл на уебстраницата винаги, когато сте в страниците на deloitte.com.

Тези Условия за ползване се отнасят към отделния глобален, национален, регионален или специфичен за отделната практика уеб сайт, който сте посетили в рамките на deloitte.com преди да сте кликнали върху тези Условия за ползване.В Условията за ползване подобни сайтове са обозночени като "този уебсайт".

Използвайки този сайт, Вие приемате Условията за ползване. В противен случай нямате право да ползвате този уебсайт и следва незабавно да преустановите сесията.

"Мрежата на Делойт" се отнася до Делойт Туш Томацу Лимитид (ДТТЛ), неговите дружества-членове или свързани с тях дружества. Всеки отделен глобален, национален, регионален или специфичен за отделната практика уебсайт в рамките на deloitte.com (обозначени в горния десен ъгъл на уебстраницата) се предоставя от индивидуалното дружество в рамките на Мрежата на Делойт.

Делойт в България e част от Делойт Сентръл Юръп Холдингс Лимитид. Делойт Сентръл Юръп Холдингс Лимитид е дружество - член на Делойт Туш Томацу Лимитид. Делойт в България представлява дружествата в рамките на Мрежата на Делойт, които поддържат този Уебсайт и които в Условията за ползване са посочени с "ние", "нас" или "наш".  Независимо от това, че Условията за ползване може да посочват и други дружества от Мрежата на Делойт, Условията за ползване обвързват единствено Вас и нас и не касаят каквито и да било трети лица. 

Употреба на съдържанието; Ограничения; Декларация за поверителност

Освен ако е посочено друго за всеки отделен случай и при спазване Условията за ползване, Вие имате право да разглеждате, копирате, принтирате и разпространявате (без да променяте) съдържанието на този Уебсайт при условие, че: (а) го използвате единствено за информативни и нетърговски цели, и (б) всяко копиране на съдържанието, направено от Вас, съдържа предупреждение за правата на интелектуална собственост, свързани със съдържанието.

Нямате право да копирате или използвате какъвто и да е софтуеър, защитени процеси или технология, които са инкорпорирани или описани в този Уебсайт.

Вие се съгласявате да спазвате всички приложими закони по отношение на достъпа и използването на този сайт.

Вие ни давате съгласието си да ползваме предоставените от Вас лична информация и данни в съответствие с нашата Декларация за поверителност и Оповестяване на Бисквитки, които са включени тук. С настоящото Вие приемате Декларацията за поверителност и Оповестяване на Бисквитки, включително и с всички задължения, произтичащи от тях.

Права върху интелектуална собственост; Забрана за използване имена и лога на Делойт

Освен, ако изрично не е посочено друго, съдържанието на този Уебсайт се предоставя от нас или друго дружество-член от мрежата на Делойт.

Този Уебсайт и неговото съдържание са защитени от авторско право, правото на търговска марка и други норми на САЩ и/или други държави. Ние и нашите лицензодатели, си запазваме всички права, които не са изрично представени в настоящите Условия за ползване.

“Deloitte”, “Touche”, “Tohmatsu”, “Deloitte Touche Tohmatsu”, “Deloitte & Touche”, логото на Делойт и местните езикови варианти на горепосочените търговски марки, както и конкретните продуктови наименования, които се публикуват в този Уебсайт, са търговски марки или регистрирани търговски марки на дружествата-членове в рамките на Мрежата на Делойт. Освен в случаите, изрично предвидени в тези Условия за ползване, Вие нямате право да използвате наименованията “Deloitte”, “Touche”, “Tohmatsu”, “Deloitte Touche Tohmatsu”, “Deloitte & Touche”, логото на Делойт или местните езикови варианти на горепосочените търговски марки, нито поотделно, нито в комбинация с други думи или елементи на дизайна. Вие не може да използвате никое от горепосочените имена, марки или лога в пресъобщения, рекламни материали или други промоционални, маркетингови материали или медии, нито в писмен, устен, електронен вид, или под друга визуална форма, без изричното писмено съгласие от страна на Deloitte Touche Tohmatsu (Делойт Туш Томацу) или негови официални представители. За да поискате такова писмено съгласие, използвайте формата за Контакт с нас, поместена в този Уебсайт.

Позоваванията на търговски марки на трети страни в този Уебсайт са само за идентификационни цели и не означават, че те са одобрили този Уебсайт или негово съдържание. Тези Условия за ползване не Ви предоставят правото да използвате търговските марки на трети страни.

Освобождаване и ограничаване на отговорността

ТОЗИ УЕБСАЙТ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ЧАСТИ ОТ НЕГО ИЛИ ОТ НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ СЪДЪРЖА ЕДИНСТВЕНО ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ, КОЕТО НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ИЛИ УСЛУГИ. ПРЕДИ ДА ВЗЕМЕТЕ РЕШЕНИЕ ИЛИ ПРЕДПРИЕМЕТЕ КАКВОТО И ДА Е ДЕЙСТВИЕ, ЗАСЯГАЩО ВАШИТЕ ФИНАНСИ ИЛИ БИЗНЕС, ВИЕ ТРЯБВА ДА СЕ КОНСУЛТИРАТЕ С КВАЛИФИЦИРАН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОНСУЛТАНТ.

ТОЗИ УЕБСАЙТ СЪЩЕСТВУВА С НАСТОЯЩОТО СИ СЪДЪРЖАНИЕ И НИЕ НЕ ПОЕМАМЕ КАКВИТО И ДА Е ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ИЛИ АНГАЖИМЕНТИ СВЪРЗАНИ С НЕГО. НИЕ НЕ ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ ТОЗИ УЕБСАЙТ ЩЕ БЪДЕ ЗАЩИТЕН, ЧЕ НЕ СЪДЪРЖА ГРЕШКИ, ВИРУСИ ИЛИ ЗЛОВРЕДНИ КОДОВЕ, КАКТО И ЧЕ ПОМЕСТЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЩЕ ОТГОВОРЯ НА ДАДЕНИ СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИИ ЗА КАЧЕСТВО И ПРЕДСТАВЯНЕ. НИЕ ИЗРИЧНО ОТХВЪРЛЯМЕ ВСИЧКИ КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ГАРАНЦИИ ЗА ТЪРГОВСКО КАЧЕСТВО, ПРАВА, ПРИГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ, СЪВМЕСТИМОСТ, СИГУРНОСТ ИЛИ ТОЧНОСТ.

ВИЕ ПОЕМАТЕ РИСКА ОТ ПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ УЕБСАЙТ, КАКТО И ОТГОВОРНОСТТА ОТ ЕВЕНТУАЛНИ ВРЕДИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ В ПОЛЗВАНЕТО НА ДАДЕНА УСЛУГА. НИЕ НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, ИНЦИДЕНТНИ, ПОСЛЕДВАЩИ ВРЕДИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ САНКЦИИ, ИЛИ КАКВИТО И ДА БИЛО ДРУГИ ВРЕДИ, ИМАЩИ ДОГОВОРНО, ДЕЛИКТНО (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО НЕБРЕЖНОСТ) ИЛИ ДРУГО ОСНОВАНИЕ, СВЪРЗАНИ С ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ УЕБСАЙТ, ДОРИ В СЛУЧАИТЕ, В КОИТО СМЕ ЗНАЕЛИ, ИЛИ Е СЛЕДВАЛО ДА БЪДЕМ НАЯСНО ЗА РИСКА ОТ ТАКИВА ВРЕДИ.

ОПРЕДЕЛЕНИ ВРЪЗКИ ОТ ТОЗИ УЕБСАЙТ МОЖЕ ДА ВОДЯТ ДО УЕБСАЙТОВЕ, РЕСУРСИ ИЛИ ИНСТРУМЕНТИ, ПОДДЪРЖАНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОИТО НИЕ НЯМАМЕ КОНТРОЛ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ТАКИВА, ПОДДЪРЖАНИ ОТ ДРУГИТЕ ДРУЖЕСТВА-ЧЛЕНОВЕ В РАМКИТЕ НА МРЕЖАТА НА ДЕЛОЙТ ИЛИ ОТДЕЛНИ ТЕХНИ СЛУЖИТЕЛИ. НЕЗАВИСИМО ОТ ГОРЕПОСОЧЕНОТО, НИЕ НЕ ПОЕМАМЕ КАКВИТО И ДА Е ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ОТНОСНО ТАКИВА УЕБСАЙТОВЕ, РЕСУРСИ И ИНСТРУМЕНТИ, И ЛИНКОВЕТЕ КЪМ ПОДОБНИ УЕБСАЙТОВЕ, РЕСУРСИ И ИНСТРУМЕНТИ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ТЪЛКУВАТ КАТО ГАРАНЦИЯ ЗА ТЯХ ИЛИ ТЯХНОТО СЪДЪРЖАНИЕ.

ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА СЕ ПРИЛАГАТ НЕ САМО СПРЯМО НАС, НО СЪЩО И ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВСЯКО ДРУГО ДРУЖЕСТВО, КОЕТО Е ЧАСТ ОТ МРЕЖАТА ДЕЛОЙТ И СЪОТВЕТНО КЪМ НАШИЯ И ТЕХНИЯ ПЕРСОНАЛ.

ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА СА ПРИЛОЖИМИ ДОКОЛКОТО Е ПОЗВОЛЕНО ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО, И НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ИМАТ НОРМАТИВНО, ДОГОВОРНО, ДЕЛИКТНО (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО НЕБРЕЖНОСТ) ИЛИ ДРУГО ОСНОВАНИЕ.

Допълнителни условия

Възможно е отделни части от тези Условия за ползване да са недействителни в отделните юрисдикции. В подобни случаи: а) съответните условия ще бъдат редактирани до степента допустима от закона, по начин позволяващ реализиране на максимален правен ефект, допустим в съответната юрисдикция, като останалата част от Условията за ползване остават в сила; и б) Условията за ползване остават в сила във всички останали юрисдикции.

Ние си запазваме правото да ревизираме тези Усовия за ползване по всяко време и по наше осмотрение, като публикуваме тези ревизирани Условия за ползване в линка Условия за ползване(т.е. на този уебстраница, която в момента разглеждате), или където и да било в този Уебсайт. Подобни промени влизат в сила след публикуването им, освен ако изрично не е посочено друго от нас. Вие носите отговорността да следите за всички актуални изменения в Условията за ползване, като проверявате тази уебстраница.  Продължавайки да ползвате този Уебсайт след промените на Условията за ползване, Вие се съгласявате с промените в Условията за ползване.