За Делойт в България

Делойт в България е една от водещите организации в страната, която предоставя професионални услуги в сферата на одита, данъчно-правни услуги, консултинга, услуги по управление на риска и консултантски услуги в областта на финансите чрез над 230 местни и чуждестранни професионалисти.

Акценти

Нашите съдружници в България

Запознайте се с нашия управленски екип.