Акценти

Нашите съдружници в България

Силвия Пенева


Управляващ Съдружник за България
Одит Съдружник

Силвия Пенева е Управляващ Съдружник за България. Tя е основател на Делойт България, когато фирмата стартира своята дейност през 1992 г. Съдружник е в Делойт Централна Европа и Управител на Делойт България. Член е на Съвета на Директорите на Делойт Централна Европа. Силвия Пенева отговаря за екипа на Делойт България, специализиран в предоставянето на услуги на финансови институции. Притежава повече от 25 годишен опит в областта на одита не само в България, но и в други страни. През 2011г. става Отговорен съдружник за Одит и Управление на Риска за страните от Балканския регион. Ръководила е одитите на редица български и международни банки, финансови институции, производствени и търговски компании, неправителствени организации. Притежава значителен опит в ангажименти по провеждане на диагностичен преглед; има водеща роля като консултант по различни проекти. Силвия Пенева е регистриран одитор към Института за дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС), член е на Института на вътрешните одитори, откъдето притежава Сертификат за предоставяне на увереност по отношение на управлението на риска ( CRMA ) и е член на Камарата на финансовите одитори на Румъния.

SP

Десислава Динкова

Одит Съдружник

Десислава Динкова е работила като Одит Мениджър в PriceWaterHouse България в продължение на шест години. Натрупала е богат индустриален опит в качеството си на Финансов Директор в Abbot Laboratories България, а през последните три години успешно е ръководила одит практиката на Grant Thornton България. Десислава Динкова е член на Асоциацията на Дипломираните Експерт-Счетоводители (ACCA), притежава диплома от Европейската Академия “Финансов контрол на европейските фондове”, както и магистърска степен по икономика от УНСС - София, България.

DD

Гавин Хил

Съдружник
Финансово консултиране

Гавин Хил има над 34 годишен професионален опит, като в конкретната индустрия пет години от тях са на мениджърско ниво, а от 1991г. е съдружник. Той е член на Института на експерт-счетоводителите на Англия и Уелс, както и на Института по корпоративни финанси и Института по мениджмънт. Понастоящем живее в София заедно със семейството си, като преди това, в продължение на 14 години е живял в Централна Европа и е работил с клиенти в над 15 държави, от почти всички отрасли на индустрията, с акцент върху секторите: Финансовите услуги, Недвижимата собственост и Технологии, медии, телекомуникации. Участвал е в редица мащабни транзакции по сливания и придобивания в банковия сектор в Централна Европа от страната на потенциални купувачи или продавачи. Той отговаря за програмата за развитие на управленски кадри за Старши мениджъри в Делойт Централна Европа. Гавин Хил се присъединява към екипа от съдружници в Делойт България, където оглавява практиката по предоставяне на Финансово консултиране.

GH

Питър Весъл

Отговорен Съдружник Данъчно-правна практика

През март 2009г. Питър се присъединява от  Делойт Холандия към Делойт Румъния като Съдружник в данъчен отдел -специалист в областта на косвените данъци. Питър ръководи отделите, работещи в областта на ДДС,  Мита & Световна Търговия в нашия офис в Румъния, а от декември 2012г. е начело на данъчно-правната практика в България. Неговите основни компетенции обхващат предоставянето на задълбочено консултиране във всички аспекти на данъците и въпросите, свързани с нормативно съответствие (косвени, лични данъци) за широк кръг от международни клиенти, както и в областта на структурните входящи инвестиции (местоположение на инвестиционното дружество, методи на финансиране, вид на местното юридическо лице, репатриране на печалби), данъчен дю-дилиджънс, офшорно данъчно планиране, данъчно планиране за действащи дружества в Румъния и България. Питър има широк опит във всички области на данъчното законодателство (както преки, така и косвени данъци), в транзакциите и сливанията и придобиванията, международното преструктуриране и данъчното облагане на сложни трансгранични деривативни продукти и дю-дилиджънс проекти. Питър има магистърска степен от Университета в Лайден, Холандия – специалност „Данъчно право“ и е член на Румънската камара на данъчните консултанти.

 

PW

Ренета Петкова

Съдружник Правна практика

Ренета е съдружник в Делойт и лидер на правната практика в България. Тя притежава над 27 години професионален опит и се ползва на местно и международно ниво с репутацията на уважаван юрист.  Определена е за водещ адвокат от правните директории от Legal 500, Chambers & Partners и IFLR. 

Преди да се присъедини към Делойт е заемала позицията  Управляващ съдружник и Старши съдружник в CMS Cameron McKenna LLP, оглавявала е правния отдел на „Обединена Българска Банка“ АД , била е Главен юридически съветник на Банковата консолидационна компания AД, Юридически съветник на Банксервиз АД, Юридически съветник на Управителния съвет на БНБ и Старши адвокат в адвокатска кантора Хейхърст Робинсън. Ренета е завършила е право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и е член е на Софийската адвокатска колегия. 

Полезна ли Ви беше тази информация?