Акценти

Нашите съдружници в България

Силвия Пенева


Управляващ съдружник за България
Одит 

Силвия Пенева е Управляващ съдружник за Делойт България. Tя е основател на Делойт България, когато фирмата стартира своята дейност през 1992 г. Съдружник е в Делойт Централна Европа и Управител на Делойт България. Била е член на Съвета на Директорите на Делойт Централна Европа.

Силвия Пенева отговаря за екипа на Делойт България, специализиран в предоставянето на услуги на финансови институции. Притежава повече от 25 годишен опит в областта на одита не само в България, но и в други страни. През 2011 г. става Отговорен съдружник за Одит и Управление на Риска за страните от Балканския регион. Ръководила е одитите на редица български и международни банки, финансови институции, производствени и търговски компании, неправителствени организации. Притежава значителен опит в ангажименти по провеждане на диагностичен преглед; има водеща роля като консултант по различни проекти.

Силвия Пенева е регистриран одитор към Института за дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС), член е на Института на вътрешните одитори, откъдето притежава Сертификат за предоставяне на увереност по отношение на управлението на риска (CRMA) и е член на Камарата на финансовите одитори на Румъния.

SP

Десислава Динкова

Отговорен съдружник
Одит

Десислава Динкова е работила като Одит Мениджър в компания от Big 4 в България в продължение на шест години. Натрупала е богат индустриален опит в качеството си на финансов директор в международна компания за медицинско оборудване в България, а през последните три години успешно е ръководила одит практиката на международна консултантска компания.

Десислава Динкова е член на Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители (ACCA), притежава диплома от Европейската Академия “Финансов контрол на европейските фондове”, както и магистърска степен по Икономика от УНСС - София, България.

DD

Росица Ботева 

Съдружник
Одит

През юни 2019, Росица Ботева се присъединява отново към екипа на Делойт като Одит съдружник. Преди Делойт, тя работи повече от 13 години като одитен директор на друга фирма от голямата четворка. Професионалният й опит включва също: данъчно консултиранe в Делойт България, работа като главен счетоводител на местна българска банка, както и финансов директор на група от български фирми, занимаващи се със земеделски продукти.

Росица има повече от 30 години опит в одита, данъчното консултиране и счетоводството, като работи с широк кръг от местни и международни компании и финансови институции. Тя участва в някои от най-големите приватизационни сделки в България. Също така има богат опит във воденето на сложни финансови одити на финансови отчети, изготвени на групово и индивидуално ниво в съответствие с IFRS, US GAAP и националните счетоводни стандарти.

Росица Ботева е сертифициран одитор, член на Българския институт на дипломираните счетоводители от 1999 г. През 2014 г. тя успешно завършва своята ACCA квалификация.
 

Георги Симеонов

Отговорен съдружник
Данъчна практика

Георги Симеонов e съдружник и ръководи данъчната практика на Делойт България. Също така той е лидер на Deloitte Private за България.

Георги има над 15-годишен опит в предоставянето на  специализирани данъчни консултации и съдействие във всички области на данъчното облагане (пряко и косвено), както и помощ при данъчни ревизии и данъчни спорове.

През 2019 и 2020 г. данъчната практика на Делойт България получи наградата за Данъчна практика на годината на списание International Tax Review.

Преди да се присъедини към Делойт през 2005 г., Георги е бил правен съветник в Министерството на финансите на България. 
Георги е магистър по Право от Софийския университет "Св. Климент Охридски ". Той е член на Софийската адвокатска колегия. 

LW

Димитър Попов

Съдружник
Консултантски услуги

Димитър Попов е съдружник „Консултантски услуги“ и ръководи практиката на Делойт за трансформация на операциите в Централна Европа.

Той работи с клиенти за определяне на тяхната стратегия и подход за трансформация с цел подобряване на основните им бизнес операции, дигитализация и увеличаване на оперативната им  ефективност.

В България Димитър ръководи мултидисциплинарен екип
с опит в бизнес трансформациите на различни сектори, осъществена чрез технологии и данни. Екипът му консултира ключови местни, регионални и глобални клиенти по редица теми, свързани с анализ на данни, бизнес операции, облачно и системно инженерство, корпоративни технологии и производителност.

LW
Полезна ли Ви беше тази информация?