Анализ

Раздвижването в продажбите ще бъде лесната част

Проучване на Делойт за междуфирмената задлъжнялост на компаниите в условията на криза

В ситуация на нарастващо търсене компаниите ще се нуждаят от нов или допълнителен капитал за оборотни средства, както и за инвестиции в по-добро производство и актуално портфолио. Настоящата статия е коментарът на „Делойт България“ след проучване на динамиката в междуфирмената задлъжнялост.

Във всички индустрии компаниите срещат затруднения, които трябва да започнат да контролират сега, за да осигурят бъдещото функциониране на бизнеса. Значително пониженият обем на сделките и забавените доставки отново ни връщат към темата
за нивото и продължителността на междуфирмената задлъжнялост. Проучване на „Делойт“ сред изпълнителни и финансови директори на действащи у нас компании показва, че за почти три четвърти от участниците вземанията от клиенти остават в рамките на историческите осреднени стойности или намаляват. Като основна причина се посочват намаляващите продажби – динамика, силно изразена през април, която ограничава темпа на възникване на нови вземания. 

Вижте още в цялата статия, подготвена от:

Ангел Трифонов, мениджър в отдел „Финансово консултиране“ на „Делойт България“

Калоян Йорданов, адвокат и мениджър в „Делойт Лигъл“

Полезна ли Ви беше тази информация?