corporate finance sailboat

Услуги

Корпоративни финанси

Ние сме признати като световен лидер в предоставянето на висококачествени и стратегическо фокусирани услуги по финансово и данъчно консултиране, както и на счетоводни услуги на купувачи или продавачи в бизнес сделки.

Какво правим

Вътрешните и трансгранични операции изискват международен опит, свързан с разбиране на местния пазар. Чрез използването на инвестиционни банкери с международни умения и местен опит, нашите специалисти по Корпоративни финанси подпомагат международни, национални и правителствени клиенти със следните услуги:

 • Сделки по сливания и придобивания;
 • Приватизационни сделки;
 • Оценки на сделки и съдействие при преговори;
 • Бизнес оценки;
 • Идентифициране на целта (компания) за придобиване, анализ и изпълнение на транзакцията;
 • Идентифициране на инвеститори, анализ и осъществяване на сделки;
 • Банково финансиране, набиране на рисков капитал и капитал за развитие; и
 • Консултиране по сделки с недвижими имоти.

Как можем да помогнем

Чрез глобалната мрежа на фирми Делойт в страни по целия свят - от Ню Йорк до Буенос Айрес, от Франкфурт до Хонг Конг - нашите клиенти имат достъп до специалисти по Корпоративни финанси по дадена във всички фази сделка. Разнородните умения и квалификации на екипа ни по Корпоративни финанси, включващ професионалисти с различни технически, индустриални и географски познания, предоставят независими съвети, насочени към максимизиране на стойността на сделката.

Нашите услуги:

 • Консултиране по придобивания
 • Консултиране по продажби на компании
 • Набиране на капитал
 • Услуги по преструктуриране