financial reporting services valuation

Услуги

Оценка на цялостния бизнес

Критерии за изготвяне оценка

Оценките са изключително важни за много и различни видове бизнес, от транзакции и финансирания до съдебни спорове, стратегически мениджмънт и други. За да бъде една оценка пълна и достоверна тя трябва да отразява всички най-скорошни счетоводни, данъчни и регулаторни данни.

Специалистите на Делойт помагат на клиентите да разрешават сложни бизнес проблеми и такива свързани с различни сделки, включително анализирането на различните им възможности. Предоставянето на добре обосновани оценки и съвети е само част от това, което Делойт предлага. Също толкова важни, обаче, са познанията на нашите специалисти относно изграждането на точни и ясни оценки, съобразени с всички счетоводни, данъчни и регулаторни документи.