Решения

Оценяване & Моделиране

Оценяването е сложен и понякога противоречив процес. То изисква задълбочено разбиране на икономиката, пазарните тенденции, активите и конкурентите, заедно с финансовата и не-финансова информация, както и факторите, влияещи от правната и регулаторна гледна точка. Ефективната оценка комбинира правилния микс от анализ, опит и професионална преценка.

Нашият екип по Оценки включва квалифицирани специалисти, с квалификации ASAs, ACCAs, MBAs, PhDs, и CFA и икономисти с различни специализации, които с техните квалификации и експертиза съдействат на нашите клиенти.

Какво правим

Имаме богат опит в оценяването на акции, предприятия, дълготрайни материални и нематериални активи в различни търговски дружества и спорни ситуации. Нашата търговска гледна точка се подкрепя от техническа прецизност, в допълнение към информацията и опита, натрупани от изпълнението на редица важни проекти в страната и в международен план всяка година.

В допълнение към предоставянето на консултации свързани с бизнес оценяването, ние работим в тясно сътрудничество с нашите индустриални и технически специалисти във всички наши видове услуги, да представим интегрирано решение, съобразено с нуждите на нашите клиенти.

Как можем да Ви помогнем

Нашият екип може да подпомогне вашия бизнес с всякакви въпроси относно оценки, включително:

  • Сливания, придобивания и инвестиционен анализ
  • Реструктуриране, реорганизация, и рекапитализация
  • Финансово отчитане, включително алокиране на покупната цена („purchase price allocation“) и тест за обезценяване
  • Оценка на интелектуална собственост
  • Бизнес моделиране за финансово планиране, набиране на капитал, инвестиционен анализ

Нашите услуги: