Услуги

Регулаторно и данъчно отчитане

Търговските и данъчни закони изискват независима оценка във все по-голям брой случаи.

Експертите ни често са нужни, за да установят:

  • Каква е стойността на дадено предприятие, стойността на нематериалните или материалните активи според изискванията на приложимото законодателство
  • Каква е стойността на актив за целите на трансферно ценообразуване?
  • Каква е стойността на предприятие или актив при сливане, разделяне, отделяне или трансфер между обвързани страни?
  • Каква е стойността на апортните вноски към капитала на дадено предприятие?
  • Дали миноритарното съотношение за замяна на акции („share exchange ratio“) е точно определено?
  • Каква е стойността на малцинственото участие при транзакция по оттегляне?
  • Каква е справедливата пазарна стойност на наеми, лихви и други тарифи плащани от свързаните лица?

Бизнесът днес е изправен пред все по-строги финансови, данъчни и регулаторни изисквания при съставянето на оценки.

Работим съвместно с експертите по финансово оценяване, данъци и счетоводство от световната мрежа на Делойт, за да предоставим всеобхватни и качествени услуги по подобни и по сложни казуси.