forensic advisory

Услуги

Защитете своята репутация

Корпоративни разследвания (Forensic) – Консултиране

Справянето с критични бизнес заплахи по време на съществуването на дадена компания може да и помогне да защитава своите марки и репутация чрез решаване на проблемите преди те да станат кризисни и да унищожат стойността й.

Всеки бизнес е изправен пред критични заплахи, а някои от тях могат да се превърнат в кризисни без значение колко добре е подготвена компанията. Фирми-членки на Делойт помагат на компаниите да защитят своите марки и репутации чрез активно търсене на консултации относно излагането им на измами, корупция и други бизнес рискове. Използвайки нашата глобална мрежа от форензик анализатори и технологии за напреднали анализи, можем бързо и ефективно да разберем излагането на риск на клиента - предоставяйки полезни и практични съвети за целия бизнес.