Перспективи

Присъединете се към дискусията

Вашето мнение ни интересува

Бъдете в крак с последните новини на Делойт в областта на науките за живота и здравеопазването

  • Health Care Current - weekly series highlights news from the previous week’s activities in the U.S. health care industry administration, and reviews implications for the C-suite and various stakeholder groups
  • A view from the Center - Read the latest from the Center's blog
  • Follow us on Twitter - @DeloitteHealth
Полезна ли Ви беше тази информация?