За нас

Науки за живота и здравеопазването

Задълбочен опит в областта на науките за живота и здравеопазването

Нашите специалисти в областта на науките за живота и здравеопазването предоставят обширни познания и опит по широк кръг от текущи проблеми на сектора. Нарастващите потребности на клиентите, революционните промени в научно-изследователската дейност, откриването на нови медикаменти, движението на пазари и ресурси, еволюцията в биотехнологичния сектор, появата на нови специализирани и генерични сектори, усилията в световен мащаб за контрол на разходите в здравеопазването и произтичащите от това регулаторни изисквания и среда създадоха едновременно и възможности, и предизвикателства за фирмите в този сектор.

Ние предлагаме услуги в следните сфери:

Здравни специалисти:

 • Академични медицински организации;
 • Местни Здравни Агенции;

  Здравни проекти:
 • Здравни проекти с търговска цел;
 • Спонсорирани от правителствени структури здравни проекти;
 • Други административни структури в сферата на здравеопазването;
 • Аптечни мениджъри;

  Науки за живота:
 • Биотехнологии;
 • Медицинска и научна апаратура;
 • Дистрибутори в медицината;
 • Лекарствени продукти
Полезна ли Ви беше тази информация?