За нас

Нашите услуги

Нашата експертиза в Индустрията за финансови услуги

Практиката на Делойт в Индустрията за финансови услуги (ИФУ) в Централна Европа се състои от мрежа от професионалисти в тази област, които предлагат широк диапазон от услуги, специално разработени за финансовите институции в банковия и застрахователния сектор, търговията с ценни книжа и инвестиционното управление.

Банкерство и ценни книжа

Нашата практика в Индустрията за финансови услуги (ИФУ) предлага специално разработени решения на организации в банковата индустрия и тази с ценни книжа, с внимание към сложните въпроси на съвременния глобален пазар.

Ние разбираме проблемите, които са пред Вас. Ние проследяваме най-важните тенденции и предизвикателства и преценяваме отражението им върху нашите клиенти. Ние съчетаваме задълбочено познаване на индустрията с технически експертни познания, за да разработим услугите, които съответстват на вашите проблеми.

Застраховане

Съответствието и управлението на риска са най-важните приоритети за застрахователните организации, също както и за банковия сектор и управлението на активи.

Предизвикателството ще бъде повишаване на стандартите за съответствие и корпоративно управление, докато същевременно се поддържа курсът за използване на съществуващите възможности за растеж.

Нашата практика в Индустрията за финансови услуги (ИФУ) предлага на застрахователните компании обосновани решения, които да им помогнат да се възползват от възможностите, предоставени от новия глобален финансов пазар. Ние проследяваме най-важните тенденции и предизвикателства и преценяваме отражението им върху нашите клиенти.

Ние съчетаваме задълбочено познаване на индустрията с технически експертни познания, за да разработим услуги, които съответстват на нуждите на нашите клиенти. 

Управление на активи

Пазарът за управление на активи днес е по-голям, по-динамичен и по-конкурентен от всякога.

Лидерите на пазара:

  • постигат превъзходство в представянето на фондовете;
  • контролират оперативните разходи;
  • управляват рисковете на новите пазари, продукти и услуги;
  • използват предимствата на новите технологии;
  • управляват сложни, трансгранични канали за разпространение;
  • изграждат и разширяват печеливши отношения с клиентите.

Нашата практика в областта на Индустрията за финансови услуги (ИФУ) предоставя на фирмите в областта на управлението на активи решения за тези предизвикателства.

Ние проследяваме най-важните тенденции и предизвикателства и преценяваме отражението им върху нашите клиенти. Ние съчетаваме задълбочено познаване на индустрията с технически експертни познания, за да разработим услуги, които съответстват на нуждите на нашите клиенти. Нашата практика за ИФУ предоставя услуги на 17 от 20-те най-големи глобални фирми за управление на активи.

Полезна ли Ви беше тази информация?