Животът в Делойт

Делойт дарява средствата за коледни подаръци за благотворителност

Лечение и рехабилитация на деца

Фондът за лечение и рехабилитация на деца на Фондация Бикоуз подпомага със средства предимно деца с нужда от постоянна рехабилитация и за закупуване на помощни средства.

През 2020 год. към фонда се обърнаха за финансова подкрепа родителите на деца, страдащи от детска церебрална парализа, епилепсия, специфични разстройства в развитието на двигателната функция, спина бифида с хидроцефалия, детски аутизъм, разстройство на психичното развитие, разстройство на експресивната реч.

Клиничната пътека за рехабилитация на деца с ДЦП покрива 10 дни процедури (2 седмици без събота и неделя).

Решенията за отпускане на средства от Фонда се взимат от комисия, която заседава два до четири пъти годишно. Средствата се превеждат директно на рехабилитационните центрове и медицинските центрове.

За повече информация

вижте тук

ЗаЕдно Можем: Обзавеждане на две стаи за деца със специални нужди

През последните 10 години Ирена, която е клиничен психолог и психотерапевт, е отдадена на мисията да подпомага деца и хора със специални потребности. Чрез метода на асистираната с коне терапия, с помощта на коня Арни и кучето Леда, яздейки сред природата, децата участват в различни дейности под формата на игра, които стимулират справянето им с техните физически, поведенчески, сензорни, психоемоционални и социални предизвикателства.

През 2020 започва да работи със сестра си Петя, която е детско-юношески психолог и хомеопат. Към момента Ирена и Петя работят с над 70 деца, с различни специални потребности. 

През 2021 Ирена и Петя получават вдъхновение да разширят дейността си като основат сдружение “Заедно можем” в полза на обществото. Също така се местят на ново място - къща във Варна с двор и помещения, които започват да преобразуват в комбинирана солна/сензорна стая и Ерготерапевтична стая. 

Ирена и Петя до момента са инвестирали общо 5000 лв. за основен ремонт на помещенията и 2000 лв. да закупят Ото и Лили, но сумите нужни за цялостното оборудване на помещенията са непосилни за техните спестявания и бюджет.

За повече информация

вижте тук

Успешни по математика с Кан Академия

Учебната платформа Кан Академия вече помага на над 107 хиляди потребители - ученици, учители, родители - напълно безплатно. Подготовка за важните изпити по математика след 7 и 12 клас - напълно безплатна и достъпна за всеки ученик, е цел на тази кампания.

За повече информация

вижте тук

Кауза "Да дадем на всяко дете с увреждане да порасне"

С цел повишаване ефективността на прилаганите рехабилитационни процедури и постигане по-голяма удовлетвореност у потребителите, ползващи комплексни социални услуги на територията на
Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания в гр. Благоевград, е необходим Тренажор за пасивна и активна рехабилитация на долен и горен крайник – Thera Trainer TIGO. Делойт ще подпомогне закупуването на този комбиниран рехабилитационен уред, който позволява да се работи както за горен, така и за долен крайник, с възможност не само за пасивни, но и за активни движения.

За повече информация

вижте тук

Център за настаняване от семеен тип „Детство“ - Детска къща

Детска къща е място за живеене и сигурна среда за деца от 0 до 7 г., отделени от семействата си поради различни причини, които поставят в риск техния живот, физическо, емоционално и психическо здраве и възможностите им за развитие. Сред причините за настаняване на деца в Детска къща са неглижиране, малтретиране, тормоз, принуждаване към просия и други форми на насилие. Децата основно се настаняват кризисно – когато са изоставени, спешно изведени от семейна среда, или преместени от домове за медико-социални грижи.

 

За повече информация

вижте тук

Дом за стари хора „Сем. Д-р Калинкови“ – гр. Самоков

В дома в момента са настанени 89 души. Чрез дарените средства Делойт ще се погрижи за осигуряване на празничната вечеря на тези самотни хора, както и осигуряване на хигиенни и перилни препарати, които ще спомогнат за повишаване качеството им на живот на територията на дома.
 

Полезна ли Ви беше тази информация?