Перспективи

Делойт SheXo клуб в България

Кои сме ние? 

SheXo клубът - глобална инициатива на Делойт, има за цел да създаде и да поддържа общност от бизнес дами, които могат да се свързват, да израстват кариерно и да процъфтяват, чрез създаването на платформа за споделяне на опит. Програмата се фокусира върху подпомагането и насърчаването жените в бизнеса за изграждане на доверие и кариерно израстване и допринася за развитието на следващото поколение жени лидери.

По време на нашите бизнес срещи, пазарни проучвания и публикации ние разширяваме познанията си в областта на лидерството, икономиката, световните тенденции и бизнес моделите. Допълнително адресираме и областта на професионалното развитие на жените. Програмата споделя добри практики в областта на разнообразието и приобщаването.

Делойт SheXo клуб в България съсредоточава дейността си върху четири основни стълба: 

Информираност

  • Информиране на жените и бизнес лидерите за
    текущата бизнес среда и представяне на идеи и тенденции в ефективното лидерство
  • Съветване на бизнес лидерите за предимствата на поставянето на жени на лидерски позиции и насърчаване на повишенията на жените до такива позиции

Свързаност

  • Създаване на мрежи за дами на ръководни длъжности  с цел споделяне на истории на успеха
  • Свързване на жени на ръководни позиции с бизнес лидери с цел подпомагане на кариерното им израстване

Развитие

  • Развитие на набора от умения и компетенции, необходими в личностното и кариерно израстване

Подпомагане

  • Подпомагане на жените да се ориентират в спецификите на мениджмънта на най-високо ниво и да изграждат увереност в кариерния успех
  • Подпомагане на бизнес лидерите в посока подкрепа на израстването на жените в ролята им на ръководители

За да получавате информация относно бъдещи наши проекти и инициативи

регистрирайте се тук

Deloitte SheXo Club в България

В България клубът е създаден (вътрешно, в присъствието само на представители на Делойт) на 12 юли 2021 г. Ръководителят на програмата - г -жа Ренета Петкова, съдружник в Адвокатско дружество Делойт България, сподели амбицията си за развитието на клуба с думите:
„Всеки ден се срещаме със забележителни жени, които се оказват вдъхновение за много хора, както в бизнеса, така и в живота.
Нашият клуб има за цел да насърчи жените да разкриват и развиват своите характер и качества като вдъхновяваща сила, високи морални ценности, лидерски дух, комуникативно майсторство, социална ангажираност, отдаденост на екипа, упоритост и страст. Тези качества правят жените ценен актив на нашето общество, повече от всякога досега, като лидери както в бизнеса, така и в науката, медиите, изкуството и всякакви други области. В резултат на това със сигурност може да се каже, че светът се нуждае от ценния принос на отличителните качества и силни страни и на двата пола - да бъдат изградени и използвани за ефективно и здраво общество."

 

Полезна ли Ви беше тази информация?