Акценти

Какво е важно за оцелеяването на глобалните бизнес услуги във време на несигурност

Пандемията COVID-19 доведе до период на огромна несигурност за бизнеса по целия свят. Организациите, предоставящи глобални бизнес услуги  са изправени пред безпрецедентни предизвикателства и лидерите им трябва бързо да се адаптират, за да се уверят, че техните организации преминават към новото нормално състояние. Основното предизвикателство е да се смекчат финансовите и оперативните рискове и нарушаването на непрекъснатостта на бизнеса.

Настоящият документ представя основните въпроси, които лидерите трябва да вземат под внимание, при формулирането на отговора на техните компании към настоящата ситуация и плановете за гарантиране на бъдещите модели за предоставяне на услуги. Те следва да се фокусират върху:

  • Управление на работната сила
  • Дигитализация
  • Планове за непрекъсваемост на бизнеса и възстановяване от бедствия
  • Модел за предоставяне на услуги и отношения с партньори
  • Гъвкавост в процесите
Полезна ли Ви беше тази информация?