Акценти

Делойт отбеляза 25 години в България с доброволчески инициативи на служителите си

Фирмата основава и фондация, за да постигне устойчив модел за подкрепа на социално-отговорните каузи на работещите в Делойт

София, декември, 2017

През 2017 г. Делойт отбеляза 25 години от дейността на фирмата в България. Офисът на Делойт отвори за първи път в София през 1992 г. в апартамент на ул. Раковски, а днес повече от 250 служители предоставят консултантски, данъчни, правни и одит услуги на значителен брой големи и средни местни и международни компании, финансови и обществени институции.

В продължение на своята мисия “Make an impact that matters”, Делойт отбеляза своята 25-та годишнина в България по специален начин, като създаде платформа за подкрепа на социалните каузи на своите служители. За целта беше обявен бюджет и вътрешен конкурс, в рамките на който всеки работещ във фирмата имаше възможност да кандидатства за финансиране със свой социален проект. Вътрешната кампания под мотото „Вашите инициативи. Нашият отпечатък“ продължава до края на 2017 г., с възможност за продължение на социално-отговорните дейности и в рамките на тази година.

Вътрешно жури в Делойт, сред чиито членове са както съдружници от фирмата, така и нейни служители, определи 7 от 13 каузи, като водещите критерии са принос към социалната промяна в България, брой бенефициенти, обхват и цели на проекта, а отделеното лично време на служителите за доброволческа работа е неразделна част от социалните инициативи.

Реализираните проекти показват изключителна ангажираност на служителите на Делойт към децата в неравностойно положение. Във взаимодействие с Фондация „Подарете книга“, деца, на които предстои напускане на социалните домове в с. Долна Баня и Враца поради навършване на 18 годишна възраст, бяха подпомогнати от Денница Димитрова (Tax Services) и нейни колеги в личностното им развитие за едно по-добро начало на самостоятелния живот извън домовете. Мениджъри от Делойт бяха техни помощници и ментори по време на трансформационен уъркшоп със световно признати експерт по консултативна психология, в рамките на който заедно работиха по изясняване на реалните цели в живота и как да се придържат към тях (юли 2017 г.).

По инициатива на Иван Гелов (Risk Advisory) 35 деца и юноши от ДДЛРГ „К. Ляпчева” в с. Долна Баня получават образователна подкрепа, изразяваща се в предоставянето на компютри и провеждането на обучения за работа с Word и Excel. Предвижда се и предоставянето на заплатен от Делойт достъп до популярна онлайн платформа за самоподготовка по изучаваните в училище предмети.

Инициатива за равни възможности на деца лишени от родителска грижа е в ход и в дом „Мария Роза“ в с. Асеновец, Нова Загора – там Братан Иванов (Financial Advisory) и доброволците от Делойт работят в посока не само придобиване на нужните технически познания и умения за реалния живот, но се стремят чрез редовни посещения, вербална и невербална комуникация и безусловно приятелско отношение към децата да постигнат намаляване на негативния психологически ефект породен от факта на различното им третиране в обществото.

За деца със специални нужди се проведе съвместна инициатива с НПО „Мулти Култи Кълектив“, в рамките на която чрез редовни спортни тренировки, забавления и екипна работа се цели подобряването на физическото и менталното състояние на 105 деца с различни заболявания от цялата страна. С дарените от Делойт средства, лидерът на проекта - Калоян Йорданов (Deloitte Legal) организирани две спортни събития по крикет на маса, като необходимата екипировка беше предварително закупена. Целта на доброволците е да повлияят положително върху публичното говорене за децата със специални нужди и да промотират солидарността и разбирането към тях и техните семейства.

Сред каузите на служителите, които понастоящем получиха финансиране, е и грижата за бездомните животни. В подкрепа на усилията на Animal Rescue Sofia Марина Гигова (Audit) и доброволци от Делойт посетиха приют „Фермата“ в Долни Богров (септември, 2017) и обгрижваха приетите там кучета по време на традиционните съботно-неделни разходки. Екипът планира и последващи подобни посещения, а с дарените от Делойт средства са закупени ваксини, храна и консумативи за обитателите на „Фермата“.

Проектът на Иван Лесов от (Business Process Services) вдъхнови колегите си с отношение към околната среда и здравето. По негова идея Делойт създава мини-велосипеден парк на територията на своя офис, а велосипедите ще бъдат на разположение на служителите като алтернатива на придвижването с друг вид транспорт, предполагащ излъчване на вредни емисии.

Миглена Мичева, мениджър в Делойт Лигъл, реализира кауза в полза на пациентите с онкологични заболявания. Нейната идея е да подпомогне преминаването им през тежкото изпитанието на болестта. Заедно с „Асоциация на пациентите с онкологични заболявания и приятели“, Меги идентифицира начин как би могло да се подобри здравното състояние и качеството на живот на болните. Дарените от Делойт средства се използват за естетични процедури, медицински масажи, както и за процедури за намаляване на страничните ефекти от лечението. Самата Меги и колегите, които я подкрепят в каузата, са ангажирани в процеса на обективно и независимо селектиране на кандидатите, които ще се възползват от терапиите.

Делойт предвижда дългосрочна подкрепа за одобрените социални проекти, за да насърчава устойчива ангажираност и дълготраен положителен ефект в избраните от служителите области на социалната отговорност.

Управляващият съдружник на Делойт в България, Силвия Пенева, коментира: „ Фактът, че по повод на 25-годишнината от основаването на фирмата в България преценихме да отделим бюджет за социално-отговорни каузи, вместо за празнични събития, не означава, че с настъпването на 2018 г. ще преустановим подкрепата си за това, което е важно за нашите служители. Като участник в икономическия и социалния живот, освен да поддържа най-висок стандарт на професионализъм, Делойт е тук, за да оставя значим положителен отпечатък. А това не би могло да бъде еднократен акт. Ето защо съдружниците в Делойт България взеха решение за основаването на фондация, чрез която каузите на хората, работещи при нас, да бъдат устойчиви във времето, и надявам се, да намират все повече поддръжници както вътре във фирмата, така и извън нея“.

Полезна ли Ви беше тази информация?