sparkle

Акценти

Делойт получи отличие в класациите  „Най-добрите работни места в света ™“ и „Най-атрактивният работодател в света“ на Universum

Great Place to Work® и Fortune поставят Делойт в списъка на  „Най-добрите работни места в света™“ през 2020 г., като компанията е на 22-ро място в  класацията. Признанието пристига след като, организацията беше отличена в класацията на Universum за „Най-атрактивният работодател в света“ за 12-та поредна година. Делойт затвърждава челни позиции сред незавършилите студенти и е най-високо оценената организация за професионални услуги. 

 „Тези постижения отразяват ангажимента на Делойт да осигури приобщаваща работна среда, в която хората да могат да израстват и да успяват.“, подчертава Силвия Пенева – управляващ съдружник на Делойт България. „Полученото признание потвърждава, че усилията на Делойт в глобален мащаб за създаване на изключителна работна среда, където гъвкавите работни възможности позволяват на хората да оказват въздействие отвъд ежедневните си роли, са в съответствие с ценностите на настоящите и бъдещи професионалисти.“- допълва още тя.

За наградите

И двете класации отличават най-добрите работодатели въз основа на цялостен набор от критерии. „Най-добрите работни места в света ™“ служи като индекс на корпоративно доверие, което създава сигурна и приобщаваща среда и култура. От над 10 000 организации, участващи в процеса на проучване, се избират само тези с най-високи резултати по отношение на фирмени ценности, лидерство, управление и хора, както и политики и практики в компанията. Тази година професионалистите от Делойт по цял ​​свят признаха, че компанията създава благоприятна работна среда, в която условията са справедливи и еднакви за всички. 

Списъкът на „Най-атрактивният работодател в света“ на Universum е съставен на база на проведено проучване сред повече от 235 000 студенти в бизнес и инженерни специалности в 12-те най-големи икономики в света.

Студентите оценяват работодателите въз основа на 40 критерия, за да разкрият кое новите участници на пазара считат за най-важно по отношение на решенията за работа.

„За да бъдем устойчива организация, която оказва осезаемо, положително въздействие върху клиентите на Делойт и обществото като цяло, трябва да разберем какво истински искат от своите работодатели високоефективните кадри и да инвестираме в стратегия за таланти, която да се откроява от тази на нашите конкуренти.“ – подчертава Силвия Пенева. „Делойт винаги е бил добър в развитието на лидери, но вярвам, че фокусът, който поставяме върху приобщаването и целите на организацията ни в полза на цялото обществото, не само на бизнеса, особено привлича вниманието на хората.“

Нашата глобална стратегия 

В Делойт вярваме, че приобщаващата култура, подкрепена през цялото време с уважение помежду ни, осигурява основата за разнообразна и жизнена организация. Искаме всеки да почувства, че може да бъде себе си и да процъфтява в работата си, като затова спазваме принципи за равенство и недискриминация.

Ангажиментът на Делойт да балансира своите цели за печалба с въздействието, което компанията оказва върху общество в световен мащаб, е очевиден в усилията й да помага на хората и да напредва в отговорните екологични практики. Чрез своята амбиция WorldClass, Делойт се стреми да намали социалното неравенство и да подкрепи общности в неравностойно положение чрез предоставяне на работни умения, подобряване на образованието и увеличаване на достъпа до възможности за 50 милиона души до 2030 г.

From FORTUNE. ©2020 FORTUNE Media IP Limited. All rights reserved.  Used under license.  FORTUNE and FORTUNE Media IP Limited are not affiliated with, and do not endorse the products or services of, Deloitte.

Полезна ли Ви беше тази информация?